top of page

Όροι χρήσης

Το technofarm.gr είναι η ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, που εδρεύει στη Ν. Σάντα Κιλκίς, στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρία». Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας, που βρίσκεται στην διεύθυνση technofarm.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
1. Όροι

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα technofarm.gr, όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι παρωχημένες και να απεικονίζουν προϊόντα τα οποία δεν διαθέτει πια εταιρία, ιδίως λόγω λήξης της σχετικής έγκρισης.

3. Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η Εταιρία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ιστοσελίδα technofarm.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από την Εταιρία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και των άνω τρίτων μερών ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από την Εταιρία και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα technofarm.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
5. Υποχρεώσεις Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας technofarm.gr αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό και αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, και εν γένει οτιδήποτε δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή να συλλέξει ή αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα κάθε υποσελίδας, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, σεβόμενη πλήρως την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσα της μελέτης της επισκεψιμότητας της κάθε υποσελίδας, καθώς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε περίπτωση παραγγελίας, ενδέχεται να ζητηθούν για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας: το ονοματεπώνυμο σας, επάγγελμα, η διεύθυνση σας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail), ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας Α.Φ.Μ. (σε περίπτωση εκδόσεως τιμολόγιου). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την καλύτερη εκτέλεση των παραγγελιών, προκειμένου, δηλαδή, να αποστέλλονται τα παραγγελλόμενα προϊόντα και να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους αγοραστές για οποιοδήποτε λόγο προκύψει.

Επιπρόσθετα, κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας που απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων όταν γίνεται με χρήση τραπεζικού προϊόντος (λογαριασμού, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κτλ.), για την χρέωση του, χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου, τα οποία μεταβιβάζονται σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

 

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Εταιρίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, ερμηνεύεται ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρία ή τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρία δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης, εισαγγελικού αιτήματος/εντολής).
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
7. Cookies
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα technofarm.gr και ήδη η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται τη συναίνεση σας στην χρησιμοποίηση αρχείων cookies από την Εταιρία. Ο καταναλωτής μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απορρίπτει όλα ή συγκεκριμένα Cookies. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, εάν δεν αποδέχεται τα Cookies. Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογία Cookies απαιτείται για να παρακολουθούνται οι ηλεκτρονικά πραγματοποιούμενες αγορές και να καταλογίζεται το όφελος του καταναλωτή. Η ιστοσελίδα του δικτύου μπορεί να περιέχει τα λεγόμενα Webbeacons, τα οποία είναι μικρές αόρατες εικόνες, οι οποίες βοηθούν να εντοπίζονται διαπράξεις με την ιστοσελίδα, να τοποθετούνται Cookies ή να διαπιστώνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Ενδέχεται να εγκαταθίστανται Webbeacons και ειδικά κωδικοποιημένοι σύνδεσμοι στα Newsletter και τα Marketingmails, για να εξακριβώνεται εάν διαβάστηκαν τα μηνύματα αυτά ή εάν αναζητήθηκαν οι στα μηνύματα αυτά καταχωρημένοι σύνδεσμοι, ώστε να αξιολογείται η επιτυχία των αποστολών με την βοήθεια στατιστικών δεδομένων. Με την χρήση της ιστοσελίδας ο καταναλωτής συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω Cookies και Webbeacons.
8. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Η Εταιρία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Εταιρία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρία μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
9. Ασφάλεια συναλλαγών
Η Εταιρία για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα technofarm.gr.
10. Απόρρητο Συναλλαγών
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον αγοραστή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
11.Ενημερωτικά e-mail και newsletters
Η Εταιρία ανά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email και δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρίας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία και δεν παραδίδονται σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κτλ.
Η ενημέρωση από την Εταιρία, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην Εταιρία, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να σας αποστείλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.
12. Αγορά Προϊόντων
Στο ηλεκτρονικό μαγαζί της Εταιρίας θα βρείτε κυρίως σπόρους, λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Η Εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα προϊόντα και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2341064800 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.
Όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα λιπάσματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και υπό την επίβλεψη γεωπόνου. Βεβαιωθείτε, ότι οι σχετικές συσκευασίες φυλάσσονται μακριά από παιδιά και κατοικίδια, σε σκιερό και όχι ιδιαίτερα θερμό μέρος.
Ειδικά για τους σπόρους, οι φωτογραφίες που παρατίθενται εξυπηρετούν κυρίως την ανάγκη αναγνώρισης της κατηγορίας του προϊόντος (πχ αγγούρι, τομάτα). Ενδέχεται η φωτογραφία που παρατίθεται να μην ανταποκρίνεται στην ποικιλία του πωλούμενου προϊόντος (δηλαδή ποιο είδος τομάτας).
Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα όροι χρήσης.
Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Εταιρίας, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.
Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.
13. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε εντός δέκα τεσσάρων ημερών (14) τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρίας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγύηση σύμφωνα με το στοιχείο (i), δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγύηση σύμφωνα με το στοιχείο (i), και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.
Υπενθυμίζουμε ότι ο πωλητής ευθύνεται για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του συνολικού τιμήματος που μας καταβάλατε, καθώς και των εξόδων αποστολής και επιστροφής, α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά και (β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος.
Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την Εταιρία 2. σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 20 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή υπαναχώρησης εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί 3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
Για την υπαναχώρηση χρειάζεται να συμπληρώσετε και να μας στείλετε υπογεγραμμένο με fax στο 2341064581 το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης.
14. Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εγγράφως με fax ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2341064800 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο 2341064800 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

15. Τρόποι Πληρωμής

15.1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας συνεργάζεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας και δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του.
15.2. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):
Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρίας μας ή της εταιρίας courier, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλες τις πρωτεύουσες νομών και μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 1.500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

§ Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
§ Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα


15.3. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με ή με email. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.
Αγορά με Δόσεις δεν είναι δυνατή.

16. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής
Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι 71243. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»
Παραλαβή προϊόντων:
Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή και η Εταιρία σας στέλνει την παραγγελία σας την επόμενη εργάσιμη μέρα σε όλες τις πρωτεύουσες νομών και τις μεγάλες πόλεις.
Σε περίπτωση, μεγάλου φόρτου εργασίας, αργίας, ανωτέρας βίας, η παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών, με επιφύλαξη για τις περιπτώσεις έλλειψης του παραγγελθέντος προϊόντος.

Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση:
Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του πωλητή. Η μετάθεση του κινδύνου μεταφοράς των προϊόντων γίνεται στον αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων. Για παραγγελίες άνω των 85 € τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες κάτω των 85 € το κόστος διαμορφώνεται ως εξής. Για τις πρωτεύουσες νομών το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας. Ο υπολογισμός γίνεται στο καλάθι πληκτρολογώντας τον ΤΚ της περιοχής παράδοσης. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα


Σε περίπτωση αγοράς μόνο σπόρων, μπορεί η παραγγελία σας να σας αποσταλεί με απλό ταχυδρομείο, για λόγους μείωσης κόστους αποστολής, το οποίο θα ανέρχεται στο αντίστοιχο κόστος αποστολής απλής επιστολής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ (ανάλογα με το βάρος της επιστολής). Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν ευθύνεται για την παράδοση των προϊόντων.
17. Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας.
Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο.
Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή δεν είναι ενημερωμένα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

bottom of page