Αποθήκευση - Logistics

Η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ έχει διαθέσιμες αποθήκες που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και άλλων εταιριών που χρειάζονται αποθηκευτικό χώρο. Πλεονέκτημα της χρήσης των αποθηκών μας είναι η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεών μας, μόλις 40 χλμ από τη ΠΓΔΜ, 130 χλμ από την Βουλγαρία, 220 χλμ από την Αλβανία, 480 χλμ από τη Ρουμανία και 400 χλμ από την Τουρκία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Private label

Η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ, έχοντας αναβαθμίσει τις δυνατότητες παραγωγής της με την αγορά νέων, αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας και σε άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των λιπασμάτων. Οι δυνατότητες συσκευασίες των μηχανημάτων μας είναι οι εξής:

Α) Υγρά: φιάλες από 100 γρ., μέχρι και 5 λιτ.
Β) Σκόνες – Κοκκώδη: φάκελοι απο100 γρ μέχρι 500γρ, σάκκοι απο 1κιλό μέχρι 50 κιλά και big bag 1 τόνου.

Η υπηρεσία private label απευθύνεται μόνο σε εταιρίες του οικείου κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις

Απεντομώσεις
Απολυμάνσεις
ΜυοκτονίεςΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.